Cho thuê trang thiết bị

Thiết bị chuyên dụng cho ngành xây dựng là yêu cầu thiết yếu, nhất là trong các gói tổng thầu, đảm bảo được các thiết bị chuyên dụng tốt, chất lượng sẽ giúp cho công trình xây dựng diễn ra trôi chảy, nhanh chóng và an toàn.

Hiểu được vấn đề đó, APGCONS đã đầu tư các thiết bị máy móc thiết yếu mới, hiện đại và chất lượng nhất cho các công trình của mình.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của mình, APGCONS quyết định thành lập công ty AGM chuyên về thiết bị để tập trung quản lý, bảo dưỡng và cung cấp thiết bị cho các công trình của mình và chủ động trong sắp xếp thiết bị, trong giải pháp thi công, tối ưu hóa hơn vế mặt chi phí, đảm bảo chất lượng đầu ra của các công trình.

 
Cho thuê trang thiết bị