Nhà máy giày Lạc Tỷ

Tên viết tắt của dự án -
Địa điểm Lô B1- B2 KCN Tây Phú Thạnh- Huyện Châu Thành A- Tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư Công ty TNHH Lạc tỷ II
Phạm vi công việc Tổng thầu thi công
Loại công trình Industrial
Quy mô Công trình kiến trúc: Diện tích 1 sàn = 5,700 m2 gồm 2 sàn bê tông và mái lợp tole 
Công trình cấp nước thải, thoát nước, cung cấp nước
Công trình điện khí
Thời gian bắt đầu 7/1/2015
ThờI gian hoàn thành 2/1/2016
Giá trị hợp đồng (vnđ) 51,000,000,000
ĐIểm nổI bật -