Nhà thi đấu đa năng - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Short Name Nhà Thi đấu Đa năng - Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
Địa điểm Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Uỷ ban Nhân dân Huyện Xuân Lộc
Phạm vi công việc Tổng thầu
Loại công trình Industrial
Quy mô
Thời gian bắt đầu 7/1/2011
Thời gian hoàn thành 19/11/2013
Giá trị hợp đồng (vnđ) 17,000,000,000
Điểm nổi bật